Podziękowanie

pobranePodziękowanie Firmie KABE w Katowicach za przekazanie dla szkoły nieodpłatnie farb celem odnowienia pomieszczeń szkolnych. Kolorowe ściany wpłyną pozytywnie na atmosferę szkoły, barwy definiują nasze nastroje, charakter, stan ducha czy osobowość.