Monthly Archives: Marzec 2016

//Marzec
31 03, 2016

II edycja ogólnopolskiego internetowego konkursu Maks Matematyczny

Dnia 9 marca 2016 r. obyła się II edycja ogólnopolskiego internetowego konkursu Maks Matematyczny.

Wzięło w niej udział 4532 uczestników z 858 szkół. Celem konkursu była promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży oraz rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. (więcej…)

30 03, 2016

Regionalny Konkurs Informatyczny „Komputerowy Guru”

16 marca 2016 w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu odbył się XI Regionalny Konkurs Informatyczny „KOMPUTEROWY GURU”.  Wzięło w nim udział 60 uczniów z 27 szkół podstawowych z 7 miast regionu. Uczeń naszej szkoły Krzysztof Mącznik z klasy 6 a zajął I miejsce i tym samym otrzymał tytuł „KOMPUTEROWEGO GURU” . (więcej…)

29 03, 2016

Apel Wielkanocny

W kalendarzu jest wiele dni wesołych i świątecznych, ale są i takie, które najpierw zmuszają do refleksji, powagi, szczególnej zadumy, a dopiero później niosą radość i nadzieję. Takim świętem jest Wielkanoc. Jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. (więcej…)

24 03, 2016

Konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny rozstrzygnięty!!!

Szkolny konkurs na Najładniejszy stroik wielkanocny zorganizowany przez Samorząd Uczniowski klas IV-VI został rozstrzygnięty. Jury w składzie : wicedyrektor mgr Katarzyna Wiewiór, pedagog szkolny mgr Marzena Kleszcz,
opiekun SU mgr Iwona Nowak oraz przewodnicząca SU Katarzyna Płóciennik
ustaliło, że
miejsce I – zajęła klasa 5a
miejsce II – zajęła klasa 4a
miejsce III – zajęła klasy 6a.
Gratulujemy! Opiekunowie SU: mgr Małgorzata Podsiedlik, mgr Iwona Nowak.

IMG_6388 IMG_6390 IMG_6391

22 03, 2016

Międzyprzedszkolny Konkurs Wokalno-Recytatorski „Żyj zdrowo i kolorowo”

16 marca w naszej szkole odbył się Międzyprzedszkolny  Konkurs Wokalno-Recytatorski pt. „Żyj zdrowo i kolorowo” zorganizowany przez mgr Renatę Smoleń i mgr Elżbietę Malus.  Uczestnicy konkursu prezentowali piosenki oraz wiersze o zdrowym odżywianiu i zdrowym trybie życia. (więcej…)

22 03, 2016

Czytamy bajki o zdrowym odżywianiu

Czytamy bajki  o zdrowym odżywianiu.

12 marca 2016r w naszej szkole gościli uczniowie z Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu z klasy I b. W ramach akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom” uczniowie czytali bajki oraz wiersze o zdrowym odżywianiu swoim młodszym koleżankom i kolegom z klas I –III.

(więcej…)

22 03, 2016

Szkolny konkurs z zajęć technicznych: „Symbole Wielkanocne”

Szkolny konkurs z zajęć technicznych:  „Symbole wielkanocne” rozstrzygnięty: (więcej…)

22 03, 2016

Szkolny konkurs wielkanocny „Najpiękniejsza pisanka”- rozstrzygnięty!!!!

Dnia 22.03.2016 r. odbył się szkolny konkurs na „Najpiękniejszą pisankę”. Uczniowie klas
IV-VI przez dwie godziny lekcyjne pod opieką organizatorów mgr Darii Niedzielskiej Fuhrmann i mgr Marzeny Kleszcz pracowali nad przestrzennymi pisankami. Dzieci młodsze biorące udział w konkursie miały możliwość przygotowywania wielkanocnych rekwizytów pod opieką wychowawców. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Nagrodzeni:
klasy I-III
I miejsce – Katarzyna Furgalińska 1a
II miejsce – Emilia Frycz 1a
III miejsce – Lena Tomaszewska 1a
klasy IV-VII
I miejsce – Oliwia Górecka 6a
II miejsce – Kamil Mieszaniec 5a
III miejsce – Zuzanna Pazera 6a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy

Organizatorzy:
mgr Daria Niedzielska Fuhrmann 
i mgr Marzena Kleszcz

IMG_6379 IMG_6381 IMG_6386 IMG_6378

        images1       Konkurs wielkanocny „Najpiękniejsza pisanka”

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

CELE KONKURSU:

Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
Promowanie twórczości dziecięcej.
Integracja dzieci przez sztukę.
Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III i IV – VI Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału do mgr Darii Niedzielskiej-Fuhrmann lub mgr Marzeny Kleszcz w terminie do 07.03.2016 r.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w sali 37 w dniu 22 marca 2016 roku dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie klas I-III mają możliwość pracy pod opieką wychowawców w terminie wcześniejszym. Prace należy złożyć do pedagoga lub bibliotekarza do 22.03.2016r.
4. Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie.
5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
6. Przedmiotem konkursu są:
– dla klas I-III –  dowolna technika – „Jaja wielkanocne”
– dla klas IV-VI – wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja.

7. Uczestnicy konkursu korzystają z własnych materiałów, które uczniowie przynoszą ze sobą w dniu konkursu.
8. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie artystyczne
– oryginalność i pomysłowość prac
– opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
– wkład pracy
– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
– estetyka wykonania
9. Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych:
– kategoria I – klasy I – III
– kategoria II – klasy IV-VI
Oceny prac dokona komisja.
10. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne upominki.

images  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizatorzy:
Daria Niedzielska-Fuhrmann
Marzena Kleszcz

21 03, 2016

Konkurs grafiki komputerowej „NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”

W naszej szkole odbył się konkurs grafiki komputerowej „NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań tworzeniem prac plastycznych wśród dzieci przy pomocy komputera, zapoznanie dzieci z bogactwem tradycji polskiej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych. (więcej…)

16 03, 2016

Rodzina 500+ informacje o programie

Od 1 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Informacje na temat programu dostępne są na stronie Urządu Miasta  oraz MOPS. (więcej…)