Monthly Archives: Marzec 2020

//Marzec
30 03, 2020

Konkurs „Mistrz pięknego czytania”

Bibliotekarz zaprasza uczniów do udziału w konkursie pięknego czytania (więcej…)

23 03, 2020

Szkoła na czas epidemii

UWAGA

Informacja dotycząca funkcjonowania szkoły do 28 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Placówka będzie  czynna  w godzinach od 7.00 do 19.00. Sekretariat szkoły czynny od 7.00
do 15.00.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

W celu przeciwdziałania COVID-19 nauczyciele nadal realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.

Od 18 maja 2020 r. do końca roku szkolnego prowadzone są dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie szkoły zajęcia rewalidacyjne, udział w nich zależy od decyzji rodzica.

Od 25 maja do końca roku szkolnego prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, udział w nich zależy od decyzji rodzica.

Od 25 maja 2020 r. do końca roku szkolnego uczniom klas VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Od 1 czerwca 2020 r. do końca roku szkolnego zapewnia się uczniom wszystkich klas konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania
z biblioteki szkolnej.

Dnia 16,17,18 czerwca odbędą się egzaminy dla uczniów klas ósmych są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia
na odległość.

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły nie przyjmuje się dokumentów
w formie papierowej. Wszystkie sprawy załatwiane będą za pośrednictwem służbowej skrzynki mailowej i służbowego numeru telefonu oraz dziennika elektronicznego.

Informacja dotycząca funkcjonowania szkoły do 7 czerwca 2020 r.

W Polsce nadal obowiązuje stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 dlatego też zdecydowano o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek. Przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona do 7 czerwca 2020 r. Placówka będzie  czynna  w godzinach od 7.00 do 19.00. Sekretariat szkoły czynny od 7.00 do 15.00.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy, jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób lub gdy, jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

W celu przeciwdziałania COVID-19 nauczyciele nadal realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 18 maja 2020 r. przywrócona jest możliwość prowadzenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych, udział w nich będzie zależeć
od decyzji rodzica.

Od 25 maja będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.

Od 25 maja 2020 r. uczniom klas VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 Od 1 czerwca 2020 r. zapewnia się uczniom wszystkich klas konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły  nadal nie przyjmuje się dokumentów w formie papierowej. Wszystkie sprawy załatwiane będą za pośrednictwem służbowej skrzynki mailowej i służbowego numeru telefonu oraz dziennika elektronicznego.

Informacja dla nauczycieli i rodziców dotycząca funkcjonowania szkoły.

Przerwa Świąteczna.

Sposób i  tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły

Kształcenie na odległość.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych.

Dzieci uczą rodziców w domu.

Koronawirus – materiały edukacyjne.

Uwaga – boisko i obiekty przyszkolne nieczynne!

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć dla uczniów wyłączone są z użytkowania obiekty udostępniane na co dzień mieszkańcom, czyli boisko szkolne i obiekty przyszkolne.

NAUKA ZDALNA – KOMUNIKAT MEN

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/nauka-zdalna-w-czasie-zawieszenia-zajec-rekomendacja-men/

RUSZAJĄ ZDALNE LEKCJE Z INTERNETU

Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

https://cke.gov.pl/

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

https://vod.tvp.pl/

„Radzenie sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym”

http://myslepozytywnie.pl/publikacje/prezentacje/Prezentacja%206%20Stres%20egzaminacyjny%20(uczniowie).pdf

RODZICU

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

nauka zdalna – rekomendacje dla nauczycieli

POLECANE STRONY

strony_edukacyjne_dla_dzieci.pdf

https://klawiaturowe-wyzwanie.pl  – podczas tego trudnego dla wszystkich okresu przypominamy, że uczniowie cały czas mogą w swoich domach trenować szybkie pisanie na komputerze.

 

23 03, 2020

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe: (więcej…)

22 03, 2020

PORADY I WSKAZÓWKI do pracy z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

„A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…”

MAŁY KSIĄŻE Antoine de Saint-Exupéry (więcej…)

16 03, 2020

INFORMACJE BIBLIOTEKI

29.05.2020

LEKCJE BIBLIOTECZNE (więcej…)

16 03, 2020

Informacja dot. funkcjonowania szkoły

Szanowni Państwo!

Respektując wytyczne rządu sformułowane w specustawie dotyczącej zapobiegania i zwalczania koronawirusa oraz związane z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. następuje czasowa zmiana organizacji pracy szkoły. (więcej…)

16 03, 2020

Świetlica szkolna – nauczyciele świetlicy polecają

ROZWIĄŻ QUIZ  http://www.gralandia.pl/quizy.html

Wierszyki online

Pomysł na niespodziankę dla mamy – Perfumy z płatków kwiatowych.

Pomysł  na  niespodziankę dla Mamy – Podkładki  pod  talerzyki i filiżanki.

Pomysł  na niespodziankę  – dzień SPA  dla Mamy.

Gry planszowe (więcej…)

13 03, 2020

Prośba do rodziców o śledzenie informacji na stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym Librus

W czasie zawieszenia zajęć w szkole rodzice i uczniowie proszeni są o odczytywanie  informacji zamieszczanych  przez nauczycieli i innych pracowników dydaktycznych szkoły na stronie internetowej szkoły i dzienniku elektronicznym.

13 03, 2020

Plakat na Dzień Ziemi do samodzielnego wykonania przez uczniów

Szanowni Państwo!

W związku z zbliżającym się Dniem Ziemi, który odbywa się 22 kwietnia, proszę uczniów o wykonanie plakatu tematycznego. Plakat wykonujemy samodzielnie, na dużym arkuszu papieru, dowolną metodą.

Niektóre z klas zdążyły wybrać tematy, innym proponuję moje tematy:

4a – Dbanie o Ziemię moim okiem

5a – Bakterie i wirusy w świecie ludzi

5b – Bakterie i wirusy w świecie ludzi

5c – Metody ochrony roślin

5d – Higiena na codzień i od święta

6a – Sposoby ochrony płazów

6b – Segregacja śmieci

6c – Higiena globalna

7a – Smog

7b – Jak ograniczyć ilość odpadów

8a – Projekt ekologicznego miasta

8b – Projekt ekologicznego miasta

Wstępnie proszę o oddanie plakatów do 1 kwietnia. Prace zostaną ocenione.

Pozdrawiam i zdrowia życzę,  Karolina Cichocka

13 03, 2020

Terminy przyjęć do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas I (więcej…)