Dnia 8 maja 2019 r. odbędą się konsultacje i zebrania z rodzicami. 

W tym dniu wszyscy nauczyciele są obecni od godziny 16.00 na konsultacjach.

O 16.30 i 17.00 rozpoczynają się zebrania w poszczególnych klasach zgodnie z harmonogramem.