W dniu 4 grudnia odbył się apel dyscyplinujący na auli szkolnej dla uczniów klas I-IV. Pan Łukasz Bukowczan przedstawił i omówił wraz z dziećmi zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły.