W piątek, 1 marca, w naszej szkole odbył się apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2018/2019. Pani Dyrektor, Iwona Bensaid wręczyła  dyplomy i symboliczne bilety do kina uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i więcej oraz wzorowe zachowanie. Apel stał się też okazją do wręczenia innych nagród za osiągnięcia w konkursach szkolnych i poza szkolnych. Nagrodzono również tych, którzy najaktywniej odwiedzali bibliotekę szkolną i wyróżnili się wzorowym czytelnictwem.

galeria