Malgorzata-Dudek

/Małgorzata Dudek

About Małgorzata Dudek

This author has not yet filled in any details.
So far Małgorzata Dudek has created 601 blog entries.
8 06, 2020

Informacje dla uczniów klas VIII – dotyczące egzaminu ósmoklasisty

                            Informacje dla uczniów klas VIII – dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem zostaną sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 4. Uczeń, przychodząc na egzamin, powinien posiadać legitymację szkolną. W przypadku jej braku, tożsamość ucznia może potwierdzić nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu.
8 06, 2020

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 1. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty.

Egzaminy ósmoklasisty zostaną przeprowadzone w następujących dniach:

 • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – 9:00
 • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – 9:00
 • język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – 9:00
 1. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 • język polski – 120 minut (do 180 minut dla uczniów z przedłużeniem czasu)
 • matematyka – 100 minut (do 150 minut dla uczniów z przedłużeniem czasu)
 • język angielski – 90 minut (do 135 minut dla uczniów z przedłużeniem czasu)
 1. Ze względu na procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem COVID – 19 ustalono dla uczniów różne godziny wstawienia się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu:
 • godzina 8.00 – uczniowie klasy VIII A, którzy mają w dzienniku numery od 1 do 10,
 • godzina 8.15 – uczniowie klasy VIII A, którzy mają w dzienniku numery od 11 do 16
  oraz uczniowie klasy VIII B, którzy mają w dzienniku numery od 1 do 5,
 • godzina 8.30 – uczniowie klasy VIII B, którzy mają w dzienniku numery od 6 do 15.

Prosimy o ścisłe trzymanie się ustalonych godzin przyjścia do szkoły.

 

8 06, 2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji

Szanowni Państwo!

Organizowane jest  wydarzenie, które przybliży, głównie kandydatom, temat tegorocznej rekrutacji. Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba. Informacja o tym przedsięwzięciu znajduje się na stronie naboru slaskie.edu.com.pl.

 9 czerwca 2020 r. godz. 14

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN.
Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

3 06, 2020

Ważne informacje dla uczniów klas VIII

UWAGA dla uczniów klas VIII

Terminy-postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021.

Harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych_men-1.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

2 06, 2020

Wyniki szkolnego konkursu „Mam talent”

mam talent 4mam talent 3mam talent 2

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU  „MAM TALENT”

 Z przyjemnością informuję, że konkurs Mam Talent został zakończony i rozstrzygnięty.

Wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac. Celem konkursu było :

 • promowanie i rozwijanie talentów uczniów naszej szkoły;
 • rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci;
 • rozwijanie kreatywności uczniów;
 • umożliwienie prezentacji swoich pasji.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-8.

Oto lista zwycięzców: proszę najechać na  nazwisko,  by zobaczyć filmik

W kategorii muzycznej:

I miejsce ex aequo:

Nikola Łazarczyk klasa 6 c

Mateusz Ocieczek klasa 6 c

II miejsce:

Maciej Kagan klasa 5 a

W kategorii plastycznej:

I miejsce : Magdalena Imiołek klasa 6 b

W kategorii innej – taniec, sport:

Wyróżnienia:
Zuzia Kryczka klasa 4 a,

Michał Kagan klasa 5 a

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy !

2 06, 2020

Wyniki KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Moja wakacyjna podróż”

Wyniki  KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Moja wakacyjna podróż”

Tematyka prac plastycznych: rodzinno – wakacyjna podróż po Polsce.
Cele konkursu:

– Zainteresowanie uczniów podróżami po Ojczyźnie.
– Zainspirowanie uczniów do aktywnego wypoczynku.
– Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną.
– Rozbudzanie kreatywności uczniów klas 4-7.
– Umożliwienie uczniom  prezentacji własnych dokonań twórczych.
– Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody.

W kategorii kl. IV

wyróżnienie: Marcel Bindas IV a

W kategorii kl. V

I miejsce: Oliwia Lewandowska V d

II miejsce: Vanessa Dratwińska V c

W kategorii kl. VI

I miejsce:  Magdalena Imiołek VI b

II miejsce:  Nikola Syncerz VI c

Gratulujemy laureatom, życzymy dalszych sukcesów i  rozwijania talentów artystycznych!

galeria

31 05, 2020

Dzień Dziecka – życzenia

„Wszystkim dzieciom
– tym małym i dużym,
zawsze uśmiechniętej buzi,
przyjaciół wspaniałych
i prezentów wiele,
życzą Wasi nauczyciele.”
 
Wszystkiego najlepszego życzy
Grono Pedagogiczne i pracownicy SP 27

miś

zobaczcie krótką prezentację

29 05, 2020

Wyniki konkursu literacko – plastycznego z okazji Dnia Matki.

Wyniki konkursu  literacko – plastycznego z okazji Dnia Matki
zorganizowanego przez Samorząd klas I – III

Oto lista laureatów:

W kategorii klas II – praca przestrzenna ,, Prezent dla Mamy”

I miejsce ex aequo : Marcelina Lewandowska klasa II a oraz Patryk Kubziakowski  klasa II a

W kategorii klas III – dowolna forma literacka zawierająca wyrażenie swojego szacunku do codziennej matczynej opieki, miłości, dbania o ognisko domowe i rodzinę, przywoływanie wspomnień z chwil spędzanych z mamą, itd. (opowiadanie, list, wiersz )

I miejsce – Łukasz Nowak klasa III a

Dziękuję za udział w konkursie. Gratuluję zwycięzcom. Laureaci otrzymają nagrody.

galeria

28 05, 2020

Zapraszamy chętnych do udziału w turnieju szachowym online

Zapraszamy chętnych do udziału w turnieju szachowym online, organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Sosnowca. Szczegółowe informacje, regulamin, zgoda dodane  są w załącznikach.

Regulamin

Turniej zaproszenia

Turniej szachowy online ♟Zapraszamy chętnych już 06.06.2020 🗓✅ w wieku od 7 do 19 lat (dwie grupy wiekowe – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) ✅ portal chess. com ✅ zgłoszenia proszę wysyłać na maila mradamiasta@g.pdf

28 05, 2020

Konsultacje nauczycieli w dniach od 1.06 do 25.06. 2020 r.

Plan konsultacji nauczycieli w dniach od 1.06.2020 r. do 5.06.2020 r.

Plan konsultacji nauczycieli w dniach od 08.06. 2020 r. do 25.06. 2020 r.