Malgorzata-Dudek

/Małgorzata Dudek

About Małgorzata Dudek

This author has not yet filled in any details.
So far Małgorzata Dudek has created 485 blog entries.
6 04, 2019

Sukces naszego ucznia.

Uczeń klasy 8 a Artur Kubara został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki w roku szkolnym 2018/2019. 1 kwietnia 2019 na Uroczystej Gali, która odbyła się w Katowicach w Wyższej Szkole Pedagogicznej odebrał zaświadczenie Laureata z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty.
Gratulujemy Arturowi i opiekunowi Pani Katarzynie Nessing.
5 04, 2019

„Być dobrym jak chleb” -podziękowanie dla Szkoły

Nasza szkołą otrzymała kolejne podziękowanie za pomoc i współpracę w organizacji kiermaszu prac rękodzieła od Kierownictwa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu.

Podziękowanie

5 04, 2019

Miasto Sosnowiec – informacje dla Rodziców o ewentualnym strajku nauczycieli

SZANOWNI PAŃSTWO

Pragniemy również poinformować, że w przypadku, gdy dojdzie do skutku akcja protestacyjna począwszy od dnia 8.04.2019 r. i będą mieli Państwo trudności w zapewnieniu opieki Państwa dzieciom szkoła jak najbardziej jest przygotowana na taką ewentualność organizując zajęcia opiekuńcze. Jednocześnie na stronie  Urzędu Miasta Sosnowca pojawiła się informacja dotycząca wsparcia rodziców w zapewnieniu opieki dzieciom podczas strajku.

http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/k1,17,wiadomosci/id,15546,miasto_szykuje_sie_na_ewentualny_strajk_nauczycieli.html

5 04, 2019

MEN informacje dla Rodziców o ewentualnym strajku nauczycieli

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno ‐ wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
  z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
  w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
5 04, 2019

Strajk – informacje dla Rodziców

UWAGA

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z możliwością rozpoczęcia dnia 8.04.2019 r. akcji protestacyjnej przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o zapewnienie w miarę możliwości opieki dla Państwa dzieci na czas strajku. Żywimy głęboką nadzieję, że zaistniała sytuacja szybko znajdzie rozwiązanie.
Pragniemy wyrazić wdzięczność za wsparcie i zrozumienie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku porozumienia rządu z organizacjami związkowymi zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Bardzo prosimy o śledzenie informacji  w mediach.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

4 04, 2019

Konkurs literacko-plastyczny 
„Tacy sami a jednak różni – młodzieżowe spojrzenie na zjawisko tolerancji”

Regulamin konkursu

4 04, 2019

Konkurs plastyczno-literacki „Jem zdrowo i kolorowo”

Regulamin konkursu

4 04, 2019

„Mistrz Pięknego czytania”

04.04.2019 roku uczniowie naszej szkoły przedstawiciele klas 5 – 7 uczestniczyli w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 20
w szkolnym konkursie „Mistrz Pięknego Czytania” (więcej…)

3 04, 2019

Jak nie czytam jak czytam – akcja

przejdź….

1 04, 2019

Konkurs z okazji Dnia Ziemi

Konkurs z okazji Dnia Ziemi – czytaj dalej