W dniu 15.02.2018r odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów naszej szkoły w I sem. roku szkolnego 2017/2018. Pani wice dyrektor Katarzyna Wiewiór wraz z organizatorem apelu, panią Kamilą Żak wręczyły nagrody oraz dyplomy dla laureatów szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich konkursów. Jak co roku, zostały również rozdane bilety do
kina dla wszystkich prymusów.

Galeria