Tradycyjnie w czerwcu jest apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w II półroczu. Dyplomy za udział i wysokie miejsca w konkursach szkolnych i międzyszkolnych dostali uczniowie z wszystkich klas.

Gratulujemy.

Galeria