Szkoła Podstawowa nr 27 w Sosnowcu przystąpiła w roku szkolnym 2017/2018 do programu Edukacji Globalnej, który jest realizowany w placówkach oświatowych zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”.  

Informacje o projekcie.

Edukacja globalna rok szkolny 2019/2020

Tydzień Edukacji Globalnej w roku szkolnym 2019/2020

galeria

Edukacja globalna rok szkolny 2018/2019

Tydzień Edukacji Globalnej w roku szkolnym 2018/2019,

Gra miejska marzec 2019.

Certyfikat potwierdzający realizację zadań szkoły w zakresie edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie  założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN

Edukacja globalna rok szkolny 2017/2018

Szkolny konkurs:  „Owoce i warzywa  –  jem to, co smaczne i zdrowe”

Projekt ekologiczny „Ekologiczna Rodzina”.

Tydzień Edukacji Globalnej – sprawozdanie

Galeria