EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – zobacz…

 

Harmonogram testów diagnostycznych

Testy diagnostyczne dla ósmoklasistów rozpoczną się 17 marca i zakończą się 19 marca. Będą przebiegały zgodnie z następującym harmonogramem.

 • 17 marca br.(środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br.(piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Więcej informacji dotyczących testów diagnostycznych można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Informacje dot. testu diagnostycznego

 

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów(5 pkt mniej niż
  w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowaniado wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowejspełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów(5 pkt mniej niż
  w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4(w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych
  w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów(5 pkt mniej niż
  w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadańotwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

 

Prezentacja

Informacje dla ucznia

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – informacje dotyczące ósmoklasistów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna – Harmonogram, komunikaty i informacje.