Informacja dla Rodziców uczniów klas ósmych
dotycząca organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty. 

Prezentacja dotycząca egzaminu