Informujemy, iż w czasie ferii zimowych przejście przy ul. Mireckiego nie będzie dozorowane!!!!!