W roku szkolnym 2019/2020 cena obiadu wynosi 3,50 zł.

Opłata za wrzesień 2019 r  – 70,00 zł.