Szanowni Państwo!

Wobec utrzymującej się  liczby  zachorowań  wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci
i młodzieży. Respektując wytyczne rządu mające na celu skuteczną walkę z pandemią wirusa COVID -19, przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do dnia 14 lutego br. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Życzę Państwu zdrowia

Iwona Bensaid

dyrektor szkoły