Szanowni Państwo!

W sytuacji utrzymującej się wysokiej liczby zakażeń COVID-19 i tym samym trwającego nadal na terenie Polski stanu epidemii oraz mając na względzie potrzebę jak najszybszego zahamowania rozwoju epidemii COVID-19, zaplanowano przedłużenie trwającego ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych dla dzieci do dnia 3 stycznia 2021 r. Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem MEN dla uczniów klas VIII szkoła organizuje konsultacje z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.  Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Podczas konsultacji uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Konsultacje mogą odbywać się w grupie do 5 osób dlatego też uczniowie zobowiązani są do powiadomienia nauczyciela przedmiotu o chęci skorzystania z tej formy zajęć.

Życzę Państwu zdrowia
Iwona Bensaid
dyrektor szkoły

Harmonogram konsultacji