WAŻNE:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych:

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest w formie elektronicznej, poprzez samodzielną rejestrację uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w systemie wspomagającym rekrutację „Nabór – wybór ścieżki rekrutacyjnej”.

W związku z powyższym prosimy o konieczność zarejestrowania się w systemie na stronie internetowej https://slaskie.edu.com.pl i dokonania wyboru szkół i oddziałów. Na ww. stronie uczniowie odnajdą niezbędne informacje na temat rekrutacji, w szczególności: terminu, naboru, ofertę szkół oraz statystyki chętnych.
Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej.

Komunikat MEN rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych,

Plakat

Najczęściej zadawane pytania

Ogólna informacja o rekrutacji

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3