STYCZEŃ 2022

 

17-21.01.2022

 

PKO BP I ODDZ. K- ce

72 10 20 23 13 00 00 35 02 05 79 63 31

W tytule wpisujemy nazwę i numer szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę
i miesiąc , za który dokonujemy wpłaty.

 

Wpłat prosimy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie :

do dnia 10-go każdego miesiąca.