KARTA ROWEROWA – EGZAMIN

Ze względu na prośbę uczniów ustalamy dodatkowe terminy zdawania testów komputerowych:

5.06.2019 r.  (środa)– 6 godzina lekcyjna

6.06.2019 r. (czwartek) – 7 godzina lekcyjna

10.06. 2019 r. (poniedziałek) – 6, 7 godzina lekcyjna

Po zaliczeniu wiadomości teoretycznych – 11 czerwca 2019 r. (wtorek) na 7 godzinie lekcyjnej odbędzie się EGZAMIN PRAKTYCZNY

 Sprawy organizacyjne:

  • Uczeń może zdawać egzamin na rowerze prywatnym, szkolnym lub pożyczonym od kolegi.
  • Dla bezpieczeństwa uczeń zdający kartę rowerową powinien posiadać kask na głowę.
  • Przywiezione wcześnie rowery, będzie można zamknąć w wyznaczonym, zamkniętym miejscu
    w szatni.