Bibliotekarz zaprasza uczniów klas V – VIII do udziału w Konkursie „Mistrz Głośnego Czytania”.

informacja