Samorząd Uczniowski klas I-III zaprasza uczniów do udziału w konkursach w miesiącu marcu 2021 r.

konkursy