ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW WRAZ Z RODZINAMI DO UDZIAŁU W NASZYCH KONKURSACH


Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza konkurs na własnoręcznie wykonany stroik wielkanocny oraz konkurs na własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz przeznaczone na Charytatywny Kiermasz Wielkanocny. Prace można oddawać p. Katarzynie Makowskiej lub p. Dorocie Maturze do dnia 5 kwietnia.


Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza konkurs  „AKCJA NA MEDAL 4”

W konkursie może wziąć udział każdy Uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu oraz jego Rodzina lub Sąsiedzi.

Konkurs polega na zorganizowaniu zbiórki starych, niepotrzebnych telefonów. Akcję można przeprowadzić wśród sąsiadów, na podwórku szkolnym, w sklepie osiedlowym, aby zaangażować jak największą liczbę osób w zbiórkę starych telefonów.

Poniżej podajemy przykład działania.

Uczestnik, który zgłosi się do konkursu może (uczeń – z pomocą osoby dorosłej) nawiązać współpracę z właścicielem sklepu osiedlowego, wykonać pudło z napisem „Zbiórka starych telefonów” oraz informacją o akcji, a następnie za zgodą właściciela umieścić w sklepie skrzynkę, do której klienci sklepu będą wrzucać telefony. Akcję można również rozpropagować wśród sąsiadów, a skrzynkę umieścić na parterze w bloku.

 1. Działanie może być jednodniowe lub trwać kilka/kilkanaście dni.
 2. Do udziału w konkursie może zgłosić się jedna osoba lub grupa osób, np. uczeń, klasa z wychowawcą, uczeń z rodzicami, uczeń z rodzeństwem, rodzice ucznia wraz z sąsiadami.
 3. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie powinni najpóźniej do dnia 22.03.2019 dostarczyć opiekunom SKW:
 •   zebrane telefony,
 • przynajmniej jedno zdjęcie dokumentujące przeprowadzenie akcji, wraz ze zgodą osoby/osób na zdjęciu, na wykorzystanie wizerunku,
 •   krótki opis wymyślonej akcji.

Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzyma dyplom, a za zajęcie pierwszego miejsca – nagrodę.


Konkurs nr 3   „AKCJA NA MEDAL 2”

W konkursie może wziąć udział każdy Uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu oraz jego Rodzina lub Sąsiedzi.

Konkurs polega na rozpropagowaniu akcji „Hokeiści Dzieciom” w środowisku lokalnym, np. w rodzinie, wśród sąsiadów, na podwórku szkolnym, w sklepie osiedlowym i włączenie jak największej liczby osób w zbiórkę przyborów szkolnych i słodyczy.

Poniżej podajemy przykład działania.

Uczestnik, który zgłosi się do konkursu może (uczeń – z pomocą osoby dorosłej) nawiązać współpracę z właścicielem sklepu osiedlowego, wykonać pudło z napisem „Hokeiści Dzieciom” oraz informacją o akcji, a następnie za zgodą właściciela umieścić w sklepie skrzynkę, do której klienci sklepu będą wrzucać dary. Akcję można również rozpropagować wśród sąsiadów, a skrzynkę umieścić na parterze w bloku.

 1. Działanie może być jednodniowe lub trwać kilka/kilkanaście dni.
 2. Do udziału w konkursie może zgłosić się jedna osoba lub grupa osób, np. uczeń, klasa z wychowawcą, uczeń z rodzicami, uczeń z rodzeństwem, rodzice ucznia wraz z sąsiadami.
 3. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie powinni najpóźniej do dnia 20.12.2018 dostarczyć opiekunom SKW:
 •   zebrane rzeczy,
 •   przynajmniej jedno zdjęcie dokumentujące przeprowadzenie akcji, wraz ze zgodą osoby/osób na zdjęciu, na wykorzystanie wizerunku,
 •   krótki opis wymyślonej akcji.

Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzyma dyplom, a za zajęcie pierwszego miejsca – drobną nagrodę.


Konkurs nr 2     „AKCJA NA MEDAL 1”

 1. W konkursie może wziąć udział każdy Uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu oraz jego Rodzina lub Sąsiedzi.
 2. Konkurs polega na rozpropagowaniu akcji „Klucze dla Budzika” w środowisku lokalnym, np. w rodzinie, wśród sąsiadów, na podwórku szkolnym, w sklepie osiedlowym                   i włączenie jak największej liczby osób w zbiórkę starych kluczy.

Poniżej podajemy przykład działania.

Uczestnik, który zgłosi się do konkursu może (uczeń – z pomocą osoby dorosłej) nawiązać współpracę z właścicielem sklepu osiedlowego, wykonać pudło z napisem „Klucze dla Budzika” oraz informacją o akcji, a następnie za zgodą właściciela umieścić w sklepie skrzynkę, do której klienci sklepu będą wrzucać stare klucze.

 1. Planowane działania można rozpocząć od 1.10.2018 r., a zakończyć najpóźniej 29.10.2018 r.
 2. Działanie może być jednodniowe lub trwać kilka/kilkanaście dni.
 3. Do udziału w konkursie może zgłosić się jedna osoba lub grupa osób, np. uczeń, klasa z wychowawcą, uczeń z rodzicami, uczeń z rodzeństwem, rodzice ucznia wraz z sąsiadami.
 4. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie powinni najpóźniej do dnia 31.10.2018 dostarczyć organizatorowi konkursu:
 • stare klucze, które zbiorą podczas przeprowadzonej akcji,
 • przynajmniej jedno zdjęcie dokumentujące przeprowadzenie akcji, wraz ze zgodą osoby/osób na zdjęciu, na wykorzystanie wizerunku (załącznik 1),
 • krótki opis wymyślonej akcji (załącznik 2).
 1. W ocenie końcowej będą brane pod uwagę następujące elementy:
 • pomysł oraz zaangażowanie,
 • liczba zebranych kluczy,
 • ciekawe zdjęcie promujące akcję (wystarczy jedno).
 1. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzyma dyplom, a za zajęcie pierwszego miejsca – drobną nagrodę.

Nie zapominajmy jednak, że największą nagrodą może być uśmiech wybudzonego ze śpiączki dziecka!

LICZYMY NA WASZE ZAANGAŻOWANIE.


Konkurs nr 1

Konkurs fotograficzny promujący akcję zbierania żołędzi i kasztanów dla żubrów Parku w Pszczynie.

 1. Do konkursu może zgłosić się uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu wraz ze swoją rodziną lub grupa uczniów z tej samej klasy.
 2. Zdjęcie należy wykonać podczas zbierania kasztanów i żołędzi.
 3. Na konkurs przyjmowane będą fotografie w postaci wydruków lub odbitek fotograficznych w minimalnym formacie 15 cm x 20 cm.
 4. Zdjęcie należy dostarczyć również w wersji elektronicznej, w formacie jpg.
 5. Wydrukowane zdjęcia należy oddać p. Katarzynie Makowskiej.
 6. Zdjęcie w wersji elektronicznej należy wysłać na adres szkoły, a w tytule napisać: Szkolne Koło Wolontariatu. Konkurs fotograficzny.
 7. Akcja będzie trwała do 25 października 2018 r.