ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW WRAZ Z RODZINAMI DO UDZIAŁU W NASZYCH KONKURSACH


Konkurs nr 3   „AKCJA NA MEDAL 2”

W konkursie może wziąć udział każdy Uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu oraz jego Rodzina lub Sąsiedzi.

Konkurs polega na rozpropagowaniu akcji „Hokeiści Dzieciom” w środowisku lokalnym, np. w rodzinie, wśród sąsiadów, na podwórku szkolnym, w sklepie osiedlowym i włączenie jak największej liczby osób w zbiórkę przyborów szkolnych i słodyczy.

Poniżej podajemy przykład działania.

Uczestnik, który zgłosi się do konkursu może (uczeń – z pomocą osoby dorosłej) nawiązać współpracę z właścicielem sklepu osiedlowego, wykonać pudło z napisem „Hokeiści Dzieciom” oraz informacją o akcji, a następnie za zgodą właściciela umieścić w sklepie skrzynkę, do której klienci sklepu będą wrzucać dary. Akcję można również rozpropagować wśród sąsiadów, a skrzynkę umieścić na parterze w bloku.

 1. Działanie może być jednodniowe lub trwać kilka/kilkanaście dni.
 2. Do udziału w konkursie może zgłosić się jedna osoba lub grupa osób, np. uczeń, klasa z wychowawcą, uczeń z rodzicami, uczeń z rodzeństwem, rodzice ucznia wraz z sąsiadami.
 3. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie powinni najpóźniej do dnia 20.12.2018 dostarczyć opiekunom SKW:
 •   zebrane rzeczy,
 •   przynajmniej jedno zdjęcie dokumentujące przeprowadzenie akcji, wraz ze zgodą osoby/osób na zdjęciu, na wykorzystanie wizerunku,
 •   krótki opis wymyślonej akcji.

Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzyma dyplom, a za zajęcie pierwszego miejsca – drobną nagrodę.


Konkurs nr 2     „AKCJA NA MEDAL 1”

 1. W konkursie może wziąć udział każdy Uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu oraz jego Rodzina lub Sąsiedzi.
 2. Konkurs polega na rozpropagowaniu akcji „Klucze dla Budzika” w środowisku lokalnym, np. w rodzinie, wśród sąsiadów, na podwórku szkolnym, w sklepie osiedlowym                   i włączenie jak największej liczby osób w zbiórkę starych kluczy.

Poniżej podajemy przykład działania.

Uczestnik, który zgłosi się do konkursu może (uczeń – z pomocą osoby dorosłej) nawiązać współpracę z właścicielem sklepu osiedlowego, wykonać pudło z napisem „Klucze dla Budzika” oraz informacją o akcji, a następnie za zgodą właściciela umieścić w sklepie skrzynkę, do której klienci sklepu będą wrzucać stare klucze.

 1. Planowane działania można rozpocząć od 1.10.2018 r., a zakończyć najpóźniej 29.10.2018 r.
 2. Działanie może być jednodniowe lub trwać kilka/kilkanaście dni.
 3. Do udziału w konkursie może zgłosić się jedna osoba lub grupa osób, np. uczeń, klasa z wychowawcą, uczeń z rodzicami, uczeń z rodzeństwem, rodzice ucznia wraz z sąsiadami.
 4. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie powinni najpóźniej do dnia 31.10.2018 dostarczyć organizatorowi konkursu:
 • stare klucze, które zbiorą podczas przeprowadzonej akcji,
 • przynajmniej jedno zdjęcie dokumentujące przeprowadzenie akcji, wraz ze zgodą osoby/osób na zdjęciu, na wykorzystanie wizerunku (załącznik 1),
 • krótki opis wymyślonej akcji (załącznik 2).
 1. W ocenie końcowej będą brane pod uwagę następujące elementy:
 • pomysł oraz zaangażowanie,
 • liczba zebranych kluczy,
 • ciekawe zdjęcie promujące akcję (wystarczy jedno).
 1. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzyma dyplom, a za zajęcie pierwszego miejsca – drobną nagrodę.

Nie zapominajmy jednak, że największą nagrodą może być uśmiech wybudzonego ze śpiączki dziecka!

LICZYMY NA WASZE ZAANGAŻOWANIE.


Konkurs nr 1

Konkurs fotograficzny promujący akcję zbierania żołędzi i kasztanów dla żubrów Parku w Pszczynie.

 1. Do konkursu może zgłosić się uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu wraz ze swoją rodziną lub grupa uczniów z tej samej klasy.
 2. Zdjęcie należy wykonać podczas zbierania kasztanów i żołędzi.
 3. Na konkurs przyjmowane będą fotografie w postaci wydruków lub odbitek fotograficznych w minimalnym formacie 15 cm x 20 cm.
 4. Zdjęcie należy dostarczyć również w wersji elektronicznej, w formacie jpg.
 5. Wydrukowane zdjęcia należy oddać p. Katarzynie Makowskiej.
 6. Zdjęcie w wersji elektronicznej należy wysłać na adres szkoły, a w tytule napisać: Szkolne Koło Wolontariatu. Konkurs fotograficzny.
 7. Akcja będzie trwała do 25 października 2018 r.