Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia święta (Dzień Praw Dziecka), które przypada 20 listopada w 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Celem obchodów jest propagowanie idei praw dziecka, zwiększenie świadomości na temat istnienia Konwencji o Prawach Dziecka, uświadomienie wszystkim , że dzieci mają swoje prawa i mogą z nich korzystać. Z inicjatywy opiekunów samorządu klas I – VIII mgr Renaty Smoleń oraz mgr Doroty Matury uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej kampanii, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa, przypomnienie że dziecko, uczeń to pełnoprawny obywatel. Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka” i zrealizowała kilka ciekawych wydarzeń oraz przedsięwzięć. Wspólne działania klas I-VII zmierzały do zaznajomienia uczniów ze swoimi prawami. Uczniowie zostali zapoznani przez wychowawców z podstawowymi zagadnieniami Konwencji o Prawach Dziecka i zaangażowani do wykonania samodzielnych prac plastycznych, co pozwoliło na utrwalenie praw w świadomości dzieci.

galeria