Nasza szkołą otrzymała kolejne podziękowanie za pomoc i współpracę w organizacji kiermaszu prac rękodzieła od Kierownictwa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu.

Podziękowanie