Dnia 23.01.2019 r. pedagog szkolny mgr Marzena Kleszcz w porozumieniu z wychowawcą klasy 6b mgr Dorotą Maturą zorganizował spotkanie rodziców z funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Sosnowcu.
Tematyką spotkania była cyberprzemoc, jej konsekwencje oraz sposoby i przykłady jej zwalczania.

galeria