SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
– apel podsumowujący on-line. 

Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu,
błyskotliwej inteligencji ani szczęścia.
Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym,
że wciąż się mogą wiele nauczyć
„CarolDweck, psycholog ze Stanford University”.

Każdy uczeń jest zdolny, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Wiadomo, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów ludzkiej działalności i każdemu rodzajowi działalności odpowiada rodzaj zdolności. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie wiążą się one z rzetelną pracą i wsparciem ze strony nauczyciela. Dlatego też wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień. Aby zmotywować uczniów do wzięcia udziału we wszelkiego rodzaju konkursach, trzeba umiejętnie wpłynąć na ich chęci, rozbudzić zainteresowania i pozytywne nastawienie do uczestnictwa w konkursach. Takie podejście nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 27 pozwoliło uczniom zaangażować się  i uzyskać wysokie lokaty w różnego rodzaju konkursach. Z pewnością osiągnięć uczniów byłoby znacznie więcej, ale stan epidemiologiczny w całym kraju spowodował, że wiele konkursów nie mogło się odbyć.
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnorodnych konkursach, zawodach i turniejach międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich.
Gratulujemy uczniom osiągnięć  w nauce, sukcesów w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Gratulujemy również uczniom, którzy mają 100 % obecność podczas zajęć. Mamy 5 uczniów, którzy nie opuścili ani jednej godziny  w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Lista prymusów klas IV – VIII oraz uczniowie ze 100 % frekwencją.

Wykaz konkursów, w których brali udział uczniowie klas I – III.

Wykaz konkursów, w których brali udział uczniowie klas IV – VIII.

Apel przygotowała p. M. Dudek