Podziękowanie dla naszej szkoły za wsparcie akcji „Pełna miska dla schroniska”