Profilaktyka w szkole

Nasza szkoła w tym roku szkolnym tak jak i w poprzednich latach bierze udział w „Programie dla szkół”. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.  Celem tego programu jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Podziękowanie dla naszej szkoły za udział w akcji 

„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”

Apel dyscyplinujący dla klas I – IV

Dzień Bezpiecznego Internetu – sprawozdanie 

Zaświadczenie udziału w DBI