Profilaktyka w szkole

Podziękowanie dla naszej szkoły za udział w akcji 

„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”

Apel dyscyplinujący dla klas I – IV

Dzień Bezpiecznego Internetu – sprawozdanie 

Zaświadczenie udziału w DBI