Profilaktyka w szkole

Podziękowanie dla naszej szkoły za udział w akcji 

„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”