Realizacja kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 27 w Sosnowcu.
Rok szkolny 2017/ 2018 oraz 2018/ 2019.

Prezentacja