Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Od 1 marca 2021 ruszają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu czytaj dalej…

Terminy postępowania rekrutacyjnego i czynności rekrutacyjne

Zarządzenie nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29.01.2021 r. dotyczy harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Informacja znajduje się na miejskiej stronie internetowej pod adresem:
 http://www.sosnowiec.pl/miasto/aktualnosci/k1,5,edukacja/id,16594,terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_szkol_2021-2022.html