Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i czynności rekrutacyjne:

 • 02 marca – 12 marca 2020 r. do godz. 15.00– Rodzice składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 18 marca 2020 r. do godz. 12.00– Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 23 marca 2020 r. do godz. 15.00– Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 25 marca 2020 r. do godz. 12.00– Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. << zarzadzenie 45 – harmonogram rekrutacji>>

Zarządzenie nr 107 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 02 marca 2020 r. zmieniające terminy w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie określania kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu  << uchwala_808>>

Ogólna Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły <<klauzula informacyjna>>

Informujemy, że dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie  lub  ze strony internetowej. O złożenie ich prosimy do 12 marca do godziny 15.00.

Dokumenty:

 1. Zgłoszenie dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły do kl. I  2020-2021.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły 2020-2021.
 3. Oświadczenie – rodzina niepełna.
 4. Oświadczenie o rozliczaniu podatku.
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.
 6. Oświadczenie –rodzeństwo.
 7. Oświadczenie woli zapisu do szkoły.