Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/ 2020.

ROK SZKOLNY 2019/2020

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

                  HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020