AKTUALNY HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2020/2021

                    KLASY 1-3 godz. 16.30                         KLASY 4-8  godz. 17.00

     KONSULTACJE  w godzinach 16.00 – 17.00

       OBECNI WSZYSCY NAUCZYCIELE

 16.12.2020  r.  –  KONSULTACJE – informacje o ocenach niedostatecznych, nauczyciele przedmiotów w porozumieniu z wychowawcą osobiście informują rodziców

 3.02.2021 r. – ZEBRANIE – informacje o ocenach uzyskanych w I półroczu

 HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

25.01.2021  r. – termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych za I półrocze 

 28.01.2021 r. – rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego 2020/2021

28.01.2021 r. – ZEBRANIE RP – KLASYFIKACJA

 23.12.20 r. – 31.12.20 r.  – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 4.01.2021 r. – 15.01.2021 r. – FERIE ZIMOWE