Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/ 2020.

I półrocze

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

 HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

II półrocze 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ