Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/ 2019.

ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

KLASY 1-3 godz. 16.30 KLASY 4-6 godz. 17.00

KONSULTACJE w godzinach 16.00 – 17.00
OBECNI WSZYSCY NAUCZYCIELE

I półrocze

12.09.2018 r, Zebrania

17.10.2018 r. konsultacje

14.11. 2018 r, Zebrania

12.12 2018  r. KONSULTACJE  informacje o ocenach niedostatecznych

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W I PÓŁROCZU  2018/2019

18. 01. 2019 r. – termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych za I półrocze  – rodzice są informowani pisemnie w zeszytach.

21.01.2019 r. – rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego 2018/2019.

22.01.2019 r. – KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA .

23 12. 2018 r.   – 31.12.2018 r. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.

11.02.2018 – 24.02.2019 r.-   FERIE ZIMOWE.