Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/ 2019.

ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI – I półrocze

                   KLASY 1-3 godz. 16.30                                        KLASY 4-8  godz. 17.00

 KONSULTACJE  w godzinach 16.00 – 17.00
OBECNI WSZYSCY NAUCZYCIELE

12.09.2018  r.  – ZEBRANIE

17.10.2018  r.  – KONSULTACJE

14.11.2018  r. – ZEBRANIE

12.12.2018  r.  –  KONSULTACJE – informacje o ocenach niedostatecznych,

23.01.2019 r. – ZEBRANIE – informacje o ocenach uzyskanych w I półroczu

 

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

18.01.2019  r. – termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych za I półrocze /rodzice informowani pisemnie w zeszytach przedmiotowych/

21.01.2019 r. – rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego 2018/2019

22.01.2019 r. – KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

23.12.18 r. – 31.12.18 r.  – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

11.02.2019 r. – 24.02.2019 r. – FERIE ZIMOWE

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI – II PÓŁROCZE

KLASY 1 – 3 godz. 16.30                                         KLASY 4 – 8 godz. 17.00

KONSULTACJE w godzinach 16.00-17.00
OBECNI WSZYSCY NAUCZYCIELE

 

27.02.2019 r. KONSULTACJE – dotyczy uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne na I półrocze.

13.03.2019 r. KONSULTACJE

10.04.2019 r. ZEBRANIE

08.05.2019 r. KONSULTACJE – informacje o ocenach niedostatecznych.

29.05.2019 r. ZEBRANIE – KLASA III A

05.06.2019 r. ZEBRANIE

 

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

W II PÓŁROCZE 2018/2019

03.06.2019 r. – termin wystawienia ocen przewidywanych – rodzice są informowani pisemnie w zeszytach  i na zebraniach 5.06

10.06.2019 r. – termin wystawienia ocen rocznych

12.06.2019 r.-KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA  KLAS I – VIII

15,16,17.04.2019 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

18.04.2019 r. –23.04.2019 r. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

21.06.2019 r. – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22.06.2019 r. – 31.08.2019 r. FERIE LETNIE