ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

 1.  Rozpoczęcie roku szkolnego.
 3 września 2018r.
 2.  Zimowa przerwa świąteczna.
 23 -31 grudnia 2018 r.
 3.  Ferie zimowe.
11  – 24 lutego 2019r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna.
 18 –2 3 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin ósmoklasisty.
 1. język polski
– 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka
– 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny
– 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
.
 5.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 21 czerwca 2019 r.
 6.  Ferie letnie.
 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.