ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

 1.  Rozpoczęcie roku szkolnego.
 4 września 2017 r.
 2.  Zimowa przerwa świąteczna.
 23 -31 grudnia 2017 r.
 3.  Ferie zimowe.
 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna.
 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 5.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 22 czerwca 2018 r.
 6.  Ferie letnie.
 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.