Dnia 17.09.2019 r. dokonano wyboru członków zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
Na wniosek zgromadzonych przedstawicieli Rady Rodziców  funkcje te pełnić będą:
p. Tomasz Wiśniewski –  przewodniczący
p. Agnieszka Bilnik  –  z-ca przewodniczącego
p. Alicja Rak –  sekretarz

RADA RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27

UL. GRABOWA 2

41-209 SOSNOWIEC

NR KONTA

27 1020 2498 0000 8102 0558 0008

proszę pamiętać – zawsze trzeba podać: IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ