Programy finansowane z Unii Europejskiej, w których uczestniczyła szkoła w roku szkolnym 2015/2017