W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła  przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Program nadzoruje Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Opis projektu