Szanowni Rodzice! Informujemy, że zgodnie z przepisami jeden nauczyciel może sprawować opiekę nad 25 uczniami. W przypadku udziału w strajku wszystkich nauczycieli opieka nad uczniami, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, będzie możliwa jedynie dzięki miejskim instytucjom kultury i sportu.

Apelujemy więc, aby w czasie strajku postarać się zapewnić opiekę dziecku we własnym zakresie. Jednocześnie bardzo dziękujemy za okazywane zrozumienie i wsparcie.

Poniższe rozwiązanie prosimy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z instrukcją, przekazaną przez Urząd Miejski:

  1. Rodzic przyprowadza dziecko do swojego przedszkola lub swojej szkoły.
  2. Dyrektor informuje rodzica, czy jest w stanie zapewnić opiekę nad dzieckiem (biorąc pod uwagę liczbę nauczycieli biorących udział w strajku i fakt, iż zgodnie z przepisami jeden nauczyciel może sprawować opiekę nad 25 uczniami).
  3. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki, dyrektor informuje o tym rodzica i kontaktuje się z Wydziałem Edukacji, w celu ustalenia gdzie jest najbliższa placówka, która może przejąć opiekę nad dzieckiem.
  4. Rodzic zobowiązany jest do podpisania zgody na odbycie zajęć swojego dziecka poza terenem przedszkola/szkoły.
  5. Jeżeli rodzic nie jest w stanie sam zapewnić transportu dziecka do tego miejsca, przekazuje taką informację dyrektorowi szkoły/przedszkola. Dyrektor placówki kontaktuje się z Wydziałem Edukacji w celu zapewnienia transportu.
  6. Placówka zapewnia opiekę nad dzieckiem tylko w godzinach 8.00-13.00. UWAGA! Placówka nie zapewnia wyżywienia. To rodzic zobowiązany jest do przygotowania suchego prowiantu. W związku z udziałem w strajku pracowników obsługi, szkoła również nie zapewnia wyżywienia.
  7. Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka z przedszkola/szkoły o godz. 13.00.

Oświadczenie, klauzulę informacyjną oraz upoważnienie można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ. Będą one również dostępne w szkole.