Dokumenty szkolne dostępne są w bibliotece szkolnej.

  1. Procedury udostępniania informacji publicznej
  2. Wykaz podręczników na rok 2021/2022
  3. Plan badań osiągnięć edukacyjnych.
  4. Zestaw obowiązujących programów nauczania i programy własne.
  5. Regulamin wycieczek.
  6. Kryteria oceniania z Wychowania Fizycznego.
  7. Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny 2020/2021
  8. Koncepcja Pracy Szkoły.
  9. Statut Szkoły.
  10. Procedura na wypadek nauczania zdalnego