Dokumenty związane z rekrutacją do Szkoły Podstawowej nr 27

REKRUTACJA 
rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 39 z 28.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020.
1. Zgłoszenie dziecka zamieszkującego w obwodzie SP27. 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły SP nr 27

3. Oświadczenie woli zapisu.

4. Oświadczenie – rodzina niepełna.

5. Oświadczenie – rodzeństwo.

6. Oświadczenie o rozliczaniu podatku.