Dokumenty związane z rekrutacją do Szkoły Podstawowej nr 27

REKRUTACJA 
rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 65 z 30.01.2018 r. w sprawie ustalania przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów

UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Zgłoszenie dziecka zamieszkującego w obwodzie SP27

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie – rodzina niepełna-1

Oświadczenie – rodzeństwo

Oświadczenie o rozliczaniu podatku

Terminy rekrutacji