ZAJĘCIA DODATKOWE prowadzone w  II półroczu   2018/2019