Uczniowie  wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. Oto wyniki:

Samorząd Uczniowski klas I – III

przewodnicząca: ZOFIA ARCYZ

z-ca przewodniczącej: ZUZANNA BILNIK

członkowie zarządu:
Katarzyna Furgalińska

Oliwia Lewandowska

Plan Pracy Samorządu: klas I – III

Samorząd Uczniowski klas IV – VIII

przewodnicząca : KINGA PLISZKE  z klasy VIII C

z-ca przewodniczącej:   KLAUDIA MOŚCIŃSKA z klasy VIII C

Plan Pracy Samorządu: klas IV – VIII