Uczniowie  wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018. Oto wyniki:

Samorząd Uczniowski klas I – III

przewodnicząca: ZOFIA ARCYZ

z-ca przewodniczącej: ZUZANNA BILNIK

członkowie zarządu:
Katarzyna Furgalińska

Oliwia Lewandowska

Plan Pracy Samorządu: klas I – III

Samorząd Uczniowski klas IV – VII

przewodnicząca : KLAUDIA MOŚCIŃSKA z klasy VII a

z-ca przewodniczącej:   KINGA PLISZKE z klasy VII c

Plan Pracy Samorządu: klas IV – VII