Samorząd Uczniowski klas I – III

przewodnicząca: LAURA PRZYBYŚ 3A

z-ca przewodniczącej: ŁUKASZ NOWAK 3A

sekretarz: MARCELINA LEWANDOWSKA 2A

Plan Pracy Samorządu: klas I – III

Samorząd Uczniowski klas IV – VIII

przewodniczący: Mateusz Gałązka 8 B

Plan Pracy Samorządu: klas IV – VIII