Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań, refleksji, podziękowań, nagród, wakacyjnych życzeń.

Dnia 19 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas V – VIII, a o godz. 10:30 klas I – IV.
Uroczysty apel rozpoczęli absolwenci szkoły, którzy zatańczyli Poloneza. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Bensaid, która  pogratulowała  absolwentom szkoły osiągniętych wyników i życzyła dobrych dalszych wyborów. Pani dyrektor podziękowała p. mgr Jadwidze Taszakowskiej, która po wielu latach pracy odchodzi na emeryturę. Ciepłe słowa skierowała również do p. Łukasza Bukowczana,  dziękując za sumienną pracę w naszej szkole.

Następnie odbył się  Ceremoniał wymiany Pocztu Sztandarowego, odchodzący uczniowie klas VIII przekazali  Sztandar Szkoły młodszym kolegom z klas VII.
Dyrektor  Szkoły mgr Iwona Bensaid wręczyła  dyplomy gratulacyjne najlepszym uczniom, którzy otrzymali stypendium naukowe za średnią przynajmniej 5,50 honorując w ten sposób najzdolniejszych uczniów. Szczególnie został wyróżniony uczeń Artur Kubara, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki w roku szkolnym 2018/2019 oraz za najwyższą średnią 6,00 i wzorowe zachowanie. Również za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniowie otrzymali nagrody książkowe i listy pochwalne oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Uczniowie klasy VIII (już w swojej klasie) otrzymali dyplomy absolwentów.

Młodzież z klas VIII pod kierunkiem p. mgr Iwony Siodłak przygotowała część artystyczną. Było dużo niespodzianek, uczniowie z klasy I pożegnali wierszykami starsze koleżanki i kolegów, p. mgr Bernadetta Zielińska zaśpiewała absolwentom na pożegnanie piosenkę zespołu Scorpions”Wind of change”, byli również zaproszeni nauczyciele wychowawcy  z klas I – III, którzy również przyczynili się do tak wysokich wyników.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw oraz pożegnanie z wychowawcami.

Życzymy uczniom wspaniałego wakacyjnego, bezpiecznego wypoczynku. Rodzicom – wytchnienia od codziennych zmagań z pracą domową, Nauczycielom – odpoczynku od przygotowywania i sprawdzania klasówek  sprawdzianów, uzupełniania dokumentów, pisania sprawozdań.

galeria