Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Biologii

Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Chemii

Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Fizyki

Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Geografii

Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Historii

Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego

Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego

Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Języka Niemieckiego

Regulamin Przedmiotowego Konkursu z Matematyki

Zaliczenie
Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Język AngielskiJęzyk Niemiecki, Język Polski, Matematyka.

Uprawnienia laureatów.