Informacje z Kuratorium Oświaty w Katowicach o konkursach wojewódzkich i ich regulaminy.