Dnia 20 września odbyło się zebranie samorządu klas 1-3. Przewodniczacą w głosowaniu tajnym została wybrana Zuzanna Chalecka, zastepcą przewodniczącej Julia Sambor
a sekretarzem Łukasz Nowak.

galeria