W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się nagrania  w Sosnowcu w klubie „Bakcyl”.

Uczniowie uczęszczający na kółko muzyczne pod kierunkiem Katarzyny Przesmyckiej śpiewali wybrane przez siebie piosenki, a także napisali do jednej z nich muzykę i tekst. Płyta nosi nazwę „Pomocna dłoń”.

Podziękowania należą się pani Agnieszce Jagielskiej, która zaoferowała swoją pomoc przy wydruku okładek oraz dla pana pana Przemka Włodarka, który dokonał nagrań i udostępnił pomieszczenia klubu „Bakcyl” w Sosnowcu.

Koordynatorem i organizatorem Projektu muzycznego była Katarzyna Przesmycka.

Uczniowie, którzy brali czynny udział przy nagraniach otrzymują jako pamiątkę płytę.

Okładka płyty