28 listopada 2018 r. zorganizowana została w naszej szkole wystawa „Moje hobby”. Celem wystawy było zaprezentowanie zbiorów gromadzonych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 27 oraz stworzenie możliwości pokazania się dzieci ze swojej dobrej strony i zaistnienia w szkole. Zwrócenie uwagi na to, że warto mieć jakieś hobby, ponieważ wiążą się z tym same korzyści, takie jak dobrze zagospodarowany i miło spędzony czas wolny oraz duży zasób wiedzy i umiejętności z danej dziedziny. Wystawie towarzyszyła dobra zabawa, a różnorodność kolekcji udostępnionych przez uczniów była dowodem oryginalnych zainteresowań dziewcząt i chłopców. W wystawie wzięło udział 32 uczniów z klas 4 – 8. Organizatorem była p. Małgorzata Dudek

Lista uczestników

Galeria