Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach sportowych w czasie ferii zimowych. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać pisemną zgodę rodzica/ opiekuna ( zgody do pobrania u p. L. Wasilewskiego) Wykaz zajęć.