Samorząd Uczniowski klas I –III ogłasza konkurs plastyczny ,,Moje wymarzone wakacje”
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu przedstawiającego najlepsze wakacje, jakie dziecko pamięta lub o jakich marzy. Pracę wykonujemy dowolną techniką.
Czekamy na prace do 14. 06. 2020 r. do godziny 18.00.
Proszę przesłać prace konkursowe na e- mail renkowal@o2.pl