Zaproszenie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 27
w Sosnowcu
mają zaszczyt zaprosić
na Dzień Otwarty Szkoły
w dniu 25.02. 2020 r. o godz. 16.30