ZAPROSZENIE:

Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

zapraszają Rodziców wraz z Dziećmi na

Dzień Otwarty

Szkoły Podstawowej nr 27
im.
Stanisława Wyspiańskiego,

który odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 16.30

  tel.: 32 299 90 04;