ZAPROSZENIE 

                  Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie  zapraszają  Rodziców wraz z dziećmi
na DZIEŃ  OTWARTY
Szkoły Podstawowej nr 27
im. St. Wyspiańskiego w Sosnowcu,
który odbędzie się
w dniu 27 lutego 2018 roku o godzinie 1630